KAZE RACE - KANSAI 2 Disc ECO

KAZE RACE - KANSAI 2 Disc ECO

49,900 THB 49,900
2022 KAZE RACE - KANSAI 2 Disc Eco (Eco version) ...... จักรยานเสือหมอบดิสเบรครุ่นยอดนิยม...สำหรับแข่งขันในระดับนานาชาติ....
เฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ของ Torayca - Japan ได้รับการรับรองจาก UCI ....ท่อคอ oversize รองรับระบบแฮนด์ integrated เก็บสาย
สามรถ สั่งสินค้าได้แล้ววันนี้KAZE RACE - KANSAI 2 Disc ECO

เฟรม : Semi areo full carbon T800/T1000
ตะเกียบ : Saber - full carbon T800
มือเกียร์/เบรค : New - Shimano 105 (R7020) 11 speed
ชุดขาจาน : Shimano 
สับจานหน้า : New - Shimano 105 (R7000) 11 speed
ตีนผี : New - Shimano 105 (R7000) 11 speed
เฟืองหลัง : Shimano 105 (R7000) 11 speed
หลักอาน : Full carbon T800
ชุดล้อ : Pearl Alu 
ยาง : Maxxis 700x25
แฮนด์ : Kaze Alu
สเต็ม : Pearl Alu
อาน : Prologo Dimension
น้ำหนัก 8.64Kg.
เงี่อนไขการรับประกันสินค้า
ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจากใบเสร็จจากทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี (หรือตามเงื่อนไขของสินค้า)
ทางเรายินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามข้อกาหนดนี้:
-สินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และจะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 ปี จากลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบพร้อมกล่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงือนไขที่ทางบริษัทฯกาหนดเท่านั้น 
-ทางเรารับประกันเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจาก www.ridekaze.bike, www.facebook.com/kazebicycle และ line: tcabike เท่านั้น
-เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับทางเราเท่านั้น

การรับประกันเฟรม KAZE และ KAZE RACE
รับประกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากโรงงาน หากมีการแจ้งภายในระยะเวลารับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่, ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบางชิ้นส่วนเพื่อให้อย่างน้อยสินค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยสินค้าเคลมจะถือเป็นสมบัติของบริษัทและต้องส่งคืนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าใหม่
ในกรณีที่บริษัทไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้ใหม่ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าอีกรุ่นที่มีราคาเท่าเทียมกับสินค้าเคลม
ขอบเขตการรับประกัน 
การรับประกันจะไม่คลอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การดัดแปลงชิ้นส่วน
2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน กระแทก เฟรมสามารถรับน้ำหนักที่สูงสุดได้ไม่เกิน 110 kg
3. การไม่บำรุงรักษาและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 
4. ความเสียหายหรือความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ โดยชิ้นส่วนที่พิจารณาให้เป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองมีดังต่อไปนี้
- โซ่
- สาย cable, ปลอกสาย, สายเบรคและสายเกียร์
- ปลอกแฮนด์และผ้าพันแฮนด์
- ใบจาน
- เฟือง
- ยาง
- พื้นผิวนั่งของอาน
- ผ้าเบรค
5. ความสึกหรอที่เกิดจากการเบรคซึ่งรวมถึงพื้นผิวเบรคของขอบล้อ
6. สินค้าจะรับประกันเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้ามือสอง

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
สินค้าที่ถูกรับประกันถูกขายเป็นสินค้า มือสอง
สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธีหรือมีการดัดแปลง
สินค้าที่ชารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนนํ้า ไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด ขีดข่วน รอยถลอก ตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า
 
การเคลมสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่อไปนี้:
โทร: 053-406-292
Website: ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่หน้า "ติดต่อเรา"
Line: @ridekaze
Facebook: www.facebook.com/kazebicycle
 
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
หลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลา 1-7 วัน (ขึ้นอยู่ต่ออาการ) และพร้อมที่จะส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ระบุใว้ หากไม่แจ้งที่อยู่ทางเราจะส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุที่ส่งมา
Exchange Policy /Return and refund
Exchange Policy
1. The company is happy to exchange / return the product within 7 working days since the customer has signed for the product.
If the period exceeds the aforementioned date and time, the company reserves the right not to exchange/return the product.
2. Customers can request to exchange / return the product.
The customer must deliver the product back to the company.
The product that the customer wants to exchange/return must be in perfect condition. 
No damage from the use of the product. The condition of the product must not be changed in any way. Including price tags, brand tags, manuals are still intact and packaged in the product packaging in the same condition as the condition that the company delivers to the customer with proof of purchase, photo evidence and a document from the service center confirming that the product is actually damaged.
which the customer can change / return the product in the following cases
 2.1 Deliver the wrong product, model, color or size to the customer.
 2.2 Delivery of products with different characteristics or there is no similarity to the product image shown on the product details page
 2.3 Delivery of products that are damaged or unusable since receiving the product to the customer.
3. The company reserves the right to consider checking the condition of the returned product that the customer returns before delivering a new item to the customer.
4. The company reserves the right to not accept returns in all cases, such as the customer's dissatisfaction with the product. Customers want to change products across models. or the customer ordered the wrong product
5. The company reserves the right to exchange the products under the policies and conditions as specified by the company determine only.

Refund Policy
            The company will refund the cost of the product to the customer in the case that the company cannot deliver the product as the customer ordered. The refund period is as follows:
1. In case the customer pays in full or in installments via credit card of a commercial bank registered in Thailand The refund will be returned to the credit card used by the customer for payment. It takes approximately 30 business days from the date the customer receives the notification from the KAZEBICYCLE employee.
2. The company reserves the right to refund more than the specified period. If force majeure
3. The company reserves the right to change any conditions. without prior notice

Terms of warranty
We are willing to exchange new products according to the specified conditions which can be refer to the receipt from the company within 1 year (or according to the terms of the product)
We willing customers to claim change new product According to this requirement:
- Damaged goods caused by defects of factory production or non-standard parts without charge within the warranty period and will continue to guarantee this product for the remaining period. From the date of the first warranty, the product reserves the right to replace the product within 1 year from the customer receiving the product. The product must be complete with the box. If the time limit is exceeded will be deemed to be caused by the use of the customer and unable to claim or accepting claims according to the conditions specified by the company only
- We only guarantee products ordered from www.ridekaze.bike, www.facebook.com/kazebicycle and line: tcabike only
- We reserve the right to give warranty to those who buy products directly with us only.

The warranty expires when:
Products that are under warranty are sold as second-hand items.
Products damaged due to misuse or tampering.
Products that are damaged due to accidents or incidents such as dropping, water damaged, fire damaged, including signs of damage, scratches, abrasions, broken from the customer's use.

product claim
In the case that the customer wants to claim / change the product The customer must check whether the product is in accordance with the conditions specified above or not. Customers can notify the company through the following channels:
Tel: 053-406-292
Website: Customers can report problems on the "Contact Us" page.
Line: tcabike
Facebook: www.facebook.com/kazebicycle

After the staff has received all the information, we will contact you back and suggest the next steps.
After we have completed the inspection, which takes 1-7 days (depending on the case) and ready to send a new product to the customer. We will deliver the product to the specified address. If the address is not specified, we will send it back to the address indicated on the sent parcel box.