ขั้นตอนการสั่งซื้อ/การรับประกัน

!!!!!!!!!!เวบไซต์มีปัญหา รบกวนติดต่อสอบถามกับทางแอดมินก่อนจะสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง!!!!!!!!!!!

ระบบชำระเงินในเว็บไซต์ ridekaze.bike (บัตรเครดิต, โอนเงิน, เลือกผ่อนชำระ)

1. ระบบผ่อนชำระ (Installment) เลือกแบ่งชำระได้ เมื่อซื้อสินค้า มูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป โดยแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิต และสถาบันการเงินต่างๆ

2. บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์

3. พร้อมเพย์
บริการ รับ-โอนเงิน แบบใหม่แค่ใช้เลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์มือถือแทนเลขบัญชีปัจจุบัน

4. อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง
เลือกจ่ายผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงไทย
 ขั้นตอนการสั่งสินค้าและชำระเงินมีดังนี้

1. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ เลือกไซส์ เลือกสี แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"2. เลือกวิธีจัดส่งระหว่าง จัดส่งปกติถึงบ้าน กับ รับที่สาขาใกล้บ้าน เมื่อเลือกสำเร็จแล้ว กดปุ่มดำเนินการชำระเงิน

3. หากยังไม่ได้ log in เข้าระบบ ระบบจะทำการให้ลูกค้า log in ก่อน


4. กรอกข้อมูลการจัดส่งแล้ว กดปุ่ม "จัดส่งที่อยู่นี้"5. กรุณาจดเลขใบสั่งงานไว้เพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงิน หลังจากนั้นตรวจสอบสินค้า แล้วเลือกช่องทางการชำระเงิน5.1 กรณีชำระผ่านธนาคารกรุณากดปุ่ม ยืนยัน ด้านล่างเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ6.กลับไปที่หน้าแรกแล้วเลือกเมนู "แจ้งชำระเงิน"

7.โอนเงินค่าสินค้ามาที่บัญชีที่ระบุไว้ จากนั้น กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่และเวลาที่โอนเงินจากนั้น
7.1 แนบรูปหลักฐานการโอนเงิน
7.2 ติ๊กถูกตรง "I'm not a robot" 
7.3 กดปุ่มแจ้งชำระเงิน
8. หลังจากนั้นท่านจะได้รับแจ้งว่า "แจ้งเตือนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว" การสั่งซื้อของท่านก็จะเสร็จสมบูรณ์ 

 

 
ภาพรวม
เว็บไซต์นี้เป็นผู้ดำเนินการร้าน Kaze Bicycle (ridekaze.bike) ตลอดทั้งเว็บไซต์ที่คำว่า "เรา", "พวกเรา" และ เสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณผู้ใช้ปรับอากาศเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน
นโยบายการรับเปลี่ยน
1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง
ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
 2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

            บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากพนักงานของ KAZEBICYCLE
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงี่อนไขการรับประกันสินค้า
ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจากใบเสร็จจากทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี (หรือตามเงื่อนไขของสินค้า)
ทางเรายินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามข้อกาหนดนี้:
-สินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และจะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 ปี จากลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบพร้อมกล่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงือนไขที่ทางบริษัทฯกาหนดเท่านั้น 
-ทางเรารับประกันเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจาก www.ridekaze.bike, www.facebook.com/kazebicycle , line: @tcabike, @kazebicycle และร้านตัวแทนจำหน่าย KAZE (ใช้ใบเสร็จใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานประกอบส่งเรื่องการเคลมสินค้า)
-เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับทางเราเท่านั้น


การรับประกันเฟรม KAZE และ KAZE RACE
รับประกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากโรงงาน หากมีการแจ้งภายในระยะเวลารับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่, ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบางชิ้นส่วนเพื่อให้อย่างน้อยสินค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยสินค้าเคลมจะถือเป็นสมบัติของบริษัทและต้องส่งคืนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าใหม่
ในกรณีที่บริษัทไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้ใหม่ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าอีกรุ่นที่มีราคาเท่าเทียมกับสินค้าเคลม
ขอบเขตการรับประกัน 
การรับประกันจะไม่คลอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การดัดแปลงชิ้นส่วน
2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน กระแทก เฟรมสามารถรับน้ำหนักที่สูงสุดได้ไม่เกิน 110 kg
3. การไม่บำรุงรักษาและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 
4. ความเสียหายหรือความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ โดยชิ้นส่วนที่พิจารณาให้เป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองมีดังต่อไปนี้
- โซ่
- สาย cable, ปลอกสาย, สายเบรคและสายเกียร์
- ปลอกแฮนด์และผ้าพันแฮนด์
- ใบจาน
- เฟือง
- ยาง
- พื้นผิวนั่งของอาน
- ผ้าเบรค
5. ความสึกหรอที่เกิดจากการเบรคซึ่งรวมถึงพื้นผิวเบรคของขอบล้อ
6. สินค้าจะรับประกันเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้ามือสอง

การรับประกันล้อคาร์บอน Pearl
รับประกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากโรงงานในระยะเวลา1 ปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จ 
ขอบเขตการรับประกัน 
การรับประกันจะไม่คลอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งล้อที่ผิดวิธี การดัดแปลงชิ้นส่วน
2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน กระแทก การรับน้ำหนักที่สูงเกิน 110 kg
3. การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 
4. ความเสียหายหรือความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ โดยชิ้นส่วนที่พิจารณาให้เป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองมีดังต่อไปนี้
- ลูกปืน
- โม่
- เกลียวโม่
- ซี่ลวด
- หัวลวด 
- แหวนรองหัวลวด
- น็อต
- พื้นผิวเบรคบนขอบล้อ
5.ความสึกหรอที่เกิดจากการเบรคซึ่งรวมถึงพื้นผิวเบรคของขอบล้อ / การใช้ผ้าเบรคผิดประเภทและระยะติดตั้งผ้าเบรคที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดตั้งแนวผ้าเบรคห่างจากสันขอบล้อที่ไม่เกิน 3 มม.

ข้อควรระวังหลีกเลี่ยงปัญหาขอบบวม

6. สินค้าจะรับประกันเฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้ามือสอง 

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
สินค้าที่ถูกรับประกันถูกขายเป็นสินค้า มือสอง
สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธีหรือมีการดัดแปลง
สินค้าที่ชารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนนํ้า ไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด ขีดข่วน รอยถลอก ตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า
 
การเคลมสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่อไปนี้:
โทร: 053-406-292,0817019243
Website: ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่หน้า "ติดต่อเรา"
Line: @kazebicycle
Facebook: www.facebook.com/kazebicycle
 
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
หลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลา 1-7 วัน (ขึ้นอยู่ต่ออาการ) และพร้อมที่จะส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ระบุใว้ หากไม่แจ้งที่อยู่ทางเราจะส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุที่ส่งมา